Καταλύτες

Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους οίκους κατασκευής καταλυτών όπως HJS, BRAIN καθώς και άλλες. Τοποθετούμε καταλύτες κεραμικούς και μεταλλικούς.
Διαθέτουμε φίλτρα σωματιδίων αιθάλης DPF, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες προδιαγραφές που θέτουν οι κατασκευάστριες εταιρείες.